Välkommen till
Västerviks Manskör

Vi välkomnar nya sångare i alla våra stämmor.

Plats: Församlingshemmet, Båtsmansgatan 30.
Körsångsvana är en fördel, men ej nödvändig.

Du är välkommen att kontakta vår ordförande
Magnus Ivarsson via telefon 0730 26 77 04
eller magnus@mistadservice.se för information