Här kan du se våra kommande konserter och den information du behöver för respektive framträdande

Stämfiskalerna kollar i respektive stämma så vi är sångbara. Om vi inte är sångbara, kontakta ordförande.

Kommande evenemang och hållpunkter.

Körstart för hela kören måndag 25/9
Trivselregler för Västerviks Manskör

Medlemskap i Västerviks Manskör ska ses som frihet under
ansvar, vilket bl.a. innebär:
Att delta i körens övningar och konserter så ofta du har möjlighet.
Att komma i tid till övningar och konserter.
Att delta i sista övningen före en konsert, om du ämnar delta i den.
Att anmäla till din stämfiskal om du är förhindrad att delta i
kommande övning eller konsert.
Att kontakta din stämfiskal eller gå in på hemsidan efter
övningarna för att ta reda på vilka sånger, som kören övat på.
Att öva hemma, så att du lär dig standardrepertoaren utantill.
Att informera din stämfiskal om du spelar något instrument.
Att hjälpa till med kaffekokning när din stämma har ansvaret.

Stämfiskaler

Tenor 1 Ulf Lennström 0708-296306
lennstrm@netatonce.net
Tenor 2 Christer Pettersson 0767-617681
christer.pettersson45@hotmail.com
Bas 1 Tommy Albinsson 0702-917116
tommy.albinsson40@hotmail.com
Bas 2 Torbjörn Segerberg 0727-165204
tobbe.segerberg@gmail.com