Styrelse & Funktionärer

       Styrelsen:

Ordförande: 
Magnus Ivarsson Tel: 0730 26 77 04
Vice ordförande: 
Ulf Lennström. Tel. 0708 29 63 06
Sekreterare: 
Lars T. Svensson,  Tel. 0708 21 41 25
Kassör: 
Roland Larsson Tel. 0706 29 35 34

Ledamöter:  
Arne Meijer Tel. 0768 61 75 61
Thord Hjukström Tel. 0702 90 03 57
Styrelsesuppleanter:
Tommy Albinsson Tel. 0702 91 71 16
Kenneth Gunnarsson Tel. 0738 45 47 07Funktionärer:

Dirigent: 
Thomas Åstrand, Tel. 0706 77 87 62

Vice dirigenter:
Thord Hjukström Tel. 0702 90 03 57
Ulf Lennström Tel. 0708 29 63 06

Klubbmästare:
Kjell-Arne Karlsson, Tel. 0707 55 17 81 
Tore Källmark Tel. 0706 23 88 84

Stämfiskaler:
1:a Tenor: Ulf Lennström. Tel. 0708 29 63 06
1:a Bas: Tommy Albinsson Tel. 0702 91 71 16
2:a Tenor: Christer Pettersson Tel. 0767 61 76 81
2:a Bas: Torbjörn Segerberg Tel. 0727 16 52 04

Festkommitté:
Anup Madan, Tel. 0733 84 13 13
Sten Engström Tel. 0739 41 13 60
Birger Stark Tel. 0702 88 98 88
samt Klubbmästarna

Programkommitté:
Thomas Åstrand + Styrelsen

Statistikförare:

Birger Stark 0702 88 98 88ersättare:
Sören Jonsson, 0761 27 07 04 

Revisorer:
Hans Svensson 0708 30 25 04
Lars Edoff 0703 82 12 10
Petter Ivarsson suppl 0702 62 54 48
Gunnar Bergvall suppl 0708 34 37 36

Materialförvaltare:
Thomas Åstrand  0706 77 87 62
Christer Eklöf  0709 85 19 94

Lotterikommitté:
Thord Hjukström  0702 90 03 57 +2 ledamöter

Körrepresentanter:
Magnus Ivarsson  0730 26 77 04
Thomas Åstrand  0706 77 87 62

Representant till föreningsarkivet:
Arne Meijer 0768 61 75 61
Stig Lilja  0709 51 47 14

Valberedningskommitté:
Sammankallande Hans Svensson  0708 30 25 04
Stig Lilja  0709 51 47 14
Sören Jonsson. 0761 27 07 04

Fotograf & fotopärmansvarig:
Per Malmborg  0735 59 66 42
Anup Madan  0733 8413 13

Fanbärare:Tommy Albinsson

Hemsidesansvarig:
Lasse Edoff  0703 82 12 10 E-post: edoff@telia.com
Per Malmborg  0735 59 66 42